سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوالات

فصل اول

سوال 1: چرا در اسلام جنگ تشریع شده است ؟ آیا اسلام دین جنگ است؟
سوال 2: نمونه هایی از آیات صلح و آرامش در اسلام را نام ببرید.
سوال 3: چند مورد از اهمیت جهاد را برشمرید.
سوال 4: اهمیت جهاد در کدام یک از آیات قرآن بیان شده است؟
سوال 5: نمونه ای از روایات از معصومین(ع) در اهمیت جهاد را بیان نمایید.
سوال 6: آثار شوم ترک جهاد کدامند؟

سوال 7: در روایتی از پیامبر اسلام (ص) جهاد به چند نوع تقسیم شده ؟ و چه خصوصیاتی دارند؟
سوال 8: در اسلام جهاد از نوع تهاجمی است یا تدافعی ؟ توضیح دهید  *
سوال 9:
  آیا در جهاد ابتدایی   ( تهاجمی)  اجازه از امام لازم است؟  *
سوال10:
 آیا در جهاد دفاعی اجازه از امام لازم است؟  *

فصل دوم:

سوال    1: کشور عراق کجا قرار دارد و در زمان کوروش و ساسانیانجزو کدام کشور بود؟

سوال 2: قراردادهای بین ایران و عثمانی کدامند و موضوع آنها چیست؟  *

سوال 3: تنش های بین ایران و عراق پس از استقلال این کشور چه بود؟

سوال 4: اقدامات شیخ خزعل چه بود و سرانجامش چه شد؟    *

سوال 5: آتا ترک که بود؟

سوال6  : پس از جنگ جهانی اول عراق چگونه و با کدام ایالات تشکیلشد و تحت قیمومیت کدام کشور بود؟

سوال7: انگلستان در مورد شیعیان عراق چه موضعی داشت؟

سوال8 : امیر کبیر در کدام قرارداد نقش داشت و چه بود؟

سوال 9 : پیمان سعد آباد بین کدام کشورها و در کجا به امضا رسید؟
سوال 10:  با ملی شدن صنعت نفت انگلستان چه توطئه ای را طراحی کرد؟  *
سوال 11: کودتای 23 مرداد در عراق توسط چه کسی اجرا شد؟
سوال 12: کودتای حزب بعث توسط چه کسی اجرا شد؟
سوال 13: اعلامیه 1975 الجزایر مرز آبی اروند رود را چگونه مشخصنمود؟    *

فصل سوم:

سوال1: رقابت آمریکا و شوروی برای کسب برتری بر دیگری و همکاری بمنظور جلوگیری از فاجعه هسته ای به چند دوره تقسیم میشد؟
سوال 2: تنها کشوری که با بمب اتم علیه بشریت جنایت کرد کدام کشوراست ؟       و کجا را مورد هدف قرار داد ؟
سوال 3: پیمان سنتو چه بود؟
سوال 4: وقتی دولت کارتر در گیر مسائل بعد از انقلاب اسلامی بود با دو  ضربه مهلکی که مواجه شدچه بود؟
سوال 5: ماجرای  تجاوز هواپیماها و هلی کوپترهای آمریکا به طبس چه بود؟

سوال 6: فرمانده شهید ماجرای طبس که بود؟
سوال 7: کودتای نوژه چه بود؟

سوال 8 : شهید محمد نوژه که بود؟ 

سوال9 : اهداف و منافع آمریکا از تجاوز عراق علیه ایران چه بود؟
سوال 10 : جنگ عراق علیه ایران چه منافعی برای شوروی در بر داشت؟
سوال 11 : پیمان سنتو را توضیح دهید؟
سوال 12: چرا کشورهای عربی منطقه از انقلاب اسلامی احساس خطر میکردند؟
سوال13: اوضاع سیاسی واقتصادی ونظامی ایران در زمان شروع جنگ چگونه بود؟
سوال 14: اوضاع سیاسی واقتصادی ونظامی عراق در زمان شروع جنگ چگونه بود؟
سوال15: اهداف صدام از جنگ علیه ایران چه بود؟
سوال16: هدف صدام از طرح موضوع جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس چه بود؟

سوال17: طرح صدام برای اشغال جزایر سه گانه در ابتدای جنگ چه بود؟
سوال18 : اهمیت جزایر سه گانه برای ایران چیست؟
 

سوال19 :بحرین در زمان کدام شاه و چگونه از ایران جدا شد؟

نمونه سوالات فصل چهارم 

سوال1: قبل از آغاز جنگ ایران درگیر چه چالشهایی بود؟
سوال 2: شهدای ترور قبل از جنگ چه کسانی بودند؟
سوال 3: شروع رسمی جنگ چه تاریخی و از کدام مناطق بود؟
سوال 4: خرمشهر چند روز در مقابل دشمن مقاومت کرد؟
سوال 5: فرمانده سپاه خرمشهر زمان حمله عراق که بود؟

سوال 6: عراق برای اشغال خرمشهر چند یگان بکار گیری کرد؟
سوال 7: وزیر نفت ایران در کجا به اسارت در آمد و سرانجام چه شد؟ 

سوال 8: دلایل نا کامی عراق در پیشبرد جنگ چه بود؟
سوال 9: وضیعت ایران در سال اول جنگ چگونه بود؟
سوال 10: وزیر دفاع ایران که بود و چه تاکتیکی را پایه گذاری کرد؟
سوال 11: چرا بنی صدر تک روی می کرد؟ و چند عملیات ناکام را رهبری کرد؟

سوال 12: روش بنی صدر در جنگ چه بود؟
سوال 13: سید حسین علم الهدی چگونه به شهادت رسید؟
سوال 14: مزار شهید چمران و بنای یادمان او کجاست؟
سوال 15: صدام پس از 14 اسفند59 مرزهای حقیقی را چگونه اعلام کرد؟
سوال16: بنی صدر پس ازعزل چه اقداماتی انجام دادند؟
سوال 17: واقعه 6 و 7 تیر و 8 شهریور چه بود؟

سوال 18: چند نفر از فرزندان ایران با ترور به شهادت رسیدند؟
سوال 19: عملیات های مشترک و موفق ارتش و سپاه بعد از عزل بنی صدر کدامند؟
سوال 20: خرمشهر چه مدتی در اسارت بود و در کدام عملیات آزاد شد؟
سوال 21: پس از آزادی خرمشهر کدام کشورهای عربی از عراق حمایت کردند؟
سوال 22: پس از آزادی خرمشهر کدام کشورهای عربی از عراق حمایت نکردند؟
 

سوال 23: شهید علی اکبر قربان شیرودی که بود؟ 

سوال 24: شهید احمد کشوری که بود؟

سوال 25: شهید محسن وزوایی که بود؟

سوال 26: شهید احمد متوسلیان که بود و چگونه به اسارت در آمد؟

سوال 27: شهید عباس دوران که بود؟

سوالات فصل پنجم:

سوال1: پس از فتح خرمشهر صدام چه کرد؟
سوال 2: صدام دلایل عقب نشینی خود به مرزها را چه بیان کرد؟
سوال 3: اهداف ایران از عملیاتهای برون مرزی چه بود؟
سوال 4: ایران تا پایان 1364 چند عملیات برون مرزی مهم انجام داد؟ نام ببرید.
سوال 5: عملیات والفجر8 در کجا انجام شد و نتیجه چه بود؟
سوال 6: چرا به رودخانه اروند رود وحشی می گویند؟

سوال 7:آیت الله محلاتی و یارانش با خیانت چه گروهی و چگونه به شهادت رسیدند؟