سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ادامه سوالات

 

سوالات فصل پنجم:

سوال1: پس از فتح خرمشهر صدام چه کرد؟
سوال 2: صدام دلایل عقب نشینی خود به مرزها را چه بیان کرد؟
سوال 3: اهداف ایران از عملیاتهای برون مرزی چه بود؟
سوال 4: ایران تا پایان 1364 چند عملیات برون مرزی مهم انجام داد؟ نام ببرید.
سوال 5: عملیات والفجر8 در کجا انجام شد و نتیجه چه بود؟
سوال 6: چرا به رودخانه اروند رود وحشی می گویند؟ 

سوال     7 :آیت الله محلاتی و یارانش با خیانت چه گروهی و چگونه به شهادت رسیدند؟

 

سوالات فصل ششم:

سوال1 : پس از فتح فاو استکبار جهانی چه تصمیمی گرفت؟
سوال 2: از عملیاتهای سرنوشت ساز سه مورد را نام ببرید؟
سوال 3: عملیات کربلای 5 را شرح دهید؟

سوال4: استراتژی دفاع متحرک عراق  و تاکتیک ایران در مقابل آن چه بود؟

سوال5: عراق در اواخر جنگ چگونه توانست مناطق تصرف شده توسط ایران را پس بگیرد؟

 

سوالات فصل هفتم: 

سوال1 : آمریکا در رویارویی مستقیم با ایران در خلیج فارس چه اقداماتی داشت و عکس العمل ایران چه بود؟
سوال 2: گسترش جنگ در خلیج فارس چه مشکلاتی برای ایران داشت؟
سوال 3: کمک های آمریکا به عراق چه بود؟

سوال 4: کمک های شوروی به عراق چه بود؟

سوال 5: کمک های انگلستان به عراق چه بود؟

سوال 6: کمک های فرانسه به عراق چه بود؟

سوال 7: کمک های آلمان به عراق چه بود؟

سوال 8: کمک های کشورهای عربی به عراق چه بود؟

سوال9: عکس العمل عراق بعد از آزادی حلبچه چه بود؟

 

سوالات فصل هشتم: 

سوال1 : کشورهای هم پیمان عراق و ابر قدرت شرق و غرب چه اقداماتی برای پیروزی عراق در پایان جنگ داشتند؟
سوال 2: عملیات مرصاد در مقابله با چه رویدادی انجام شد و چگونه بود؟
سوال 3:  بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران ، عراق چه اقداماتی انجام داد؟

سوال4: صدام بعد از پذیرش مجدد معاهده 1975 الجزایر چه کرد؟

سوال5: سه دستاورد ایران در پایان جنگ چه بود؟

 سوال6: پنج هدف ناموفق عراق در پایان جنگ چه بود؟

سوال7: نقش منافقین در جنگ چه بود؟